Mgr Jorge García Cuerva

Buenos Aires, 26 mei 2023Paus Franciscus heeft vandaag een nieuwe aartsbisschop van Buenos Aires benoemd. Het is de 55-jarige mgr. Jorge García Cuerva. Hij wordt de opvolger van de 75-jarige kardinaal Mario Poli, wiens ontslagverzoek is aanvaard. De huidige paus was als Jorge Bergoglio voordat hij aantrad als bisschop van Rome, hoofd van het voornaamste Argentijnse diocees.

Mgr. García Cuerva werd geboren op 12 april 1968 in Río Gallegos. Na zijn studies filosofie en theologie in het seminarie van het bisdom San Isidro werd hij op 24 oktober 1997 tot priester gewijd. Hij behaalde aan de Universidad Católica Argentina in Buenos Aires een licentie in de theologie, met een specialisatie in kerkgeschiedenis en kerkelijk recht.

Hij heeft de volgende functies bekleed: pastoor en parochiepriester van Nuestra Señora de la Cava in Beccar; pastoor van Santa Clara de Asís in Tigre; promotor van justitie in de interdiocesane rechtbank van San Isidro; vicepresident van de diocesane Caritas; diocesaan afgevaardigde van het gevangenispastoraat en aalmoezenier in verschillende penitentiaire centra in de provincie Buenos Aires.

Op 20 november 2017 werd hij benoemd tot titulair bisschop van Lacubaza en hulpbisschop van Lomas de Zamora; de bisschopswijding ontving hij op 3 maart 2018. Op 3 januari 2019 werd hij benoemd tot bisschop van Río Gallegos. Momenteel is hij lid van het pauselijk Dicasterie voor de Bisschoppen en vicevoorzitter van de Internationale Commissie voor Justitiepastoraat.