Brussel, 13 november 2023 - De leden van COMECE, de commissie van rooms-katholieke bisschoppen in de Europese Unie, hebben aan het einde van hun herfstoverleg in Brussel aangedrongen op een vernieuwde visie op gerechtigheid en vrede, tegen de achtergrond van de ernstige verslechtering van de internationale veiligheid.

“De mensheid lijkt terug te vallen in een dynamiek die doet denken aan de donkerste uren van de mensheid”, luidt het in een verklaring van 10 november. Daarin veroordelen de bisschoppen “met kracht alle vormen en uitingen van antisemitisme, radicalisering en vreemdelingenhaat, vaak resulterend in gewelddadig extremisme en terrorisme”.

De afgevaardigden van de bisschoppenconferenties in de EU uiten niet enkel hun bezorgdheid over de Russische oorlog tegen Oekraïne, de pijn van het Armeense volk in de Kaukasus en het lijden van burgers in Israël en Palestina, maar evenzeer over de gevolgen van de internationale polarisatie en regionale instabiliteit in Europa, “waardoor de angst wordt aangewakkerd, de dialoog verzwakt en de sociale cohesie wordt bedreigd”.

Met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement (juni 2024) worden zowel volksvertegenwoordigers als burgers voor de uitdaging geplaatst om op te treden als een verenigde, betrouwbare en integrerende kracht, “die de democratische beginselen en de rechtsstaat koestert, zowel binnen als buiten haar grenzen”. COMECE nodigt de Europese en nationale politici uit te werken aan een vernieuwde visie op stabiliteit, gerechtigheid en vrede.  “De Europese Unie moet nieuwe dialoogprocessen openen en een samenhangende vredesdiplomatie ontwikkelen. Zij moet leiderschap tonen bij het uitbouwen van een mondiale architectuur van vrede, geworteld in effectief multilateralisme en respect voor het internationaal recht.”

Volgens COMECE-voorzitter Mariano Crociata, bisschop van Latina-Terracina-Sezze-Priverno, heeft Europa nood aan meer solidariteit binnen landen en tussen landen onderling. “Het moet groeien en samen de crises aanpakken waarmee we vooral vandaag de dag, op alle niveaus, worden geconfronteerd. De Europese Unie mag zijn wortels niet vergeten en het formidabele project dat onze grondleggers na de ineenstorting van de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd. Net zoals toen kunnen wij ook vandaag moeilijke situaties overwinnen en zijn we niet veroordeeld om ons te laten overweldigen door uitdagingen en problemen, door vijandelijkheden en verdeeldheid.”