Warschau (Reuters) 22 oktober 2020 - Het Constitutioneel Hof van de Republiek Polen stelt dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. Het hof oordeelde vandaag dat dit in strijd is met de grondwet die de bescherming van het leven van iedereen garandeert.

Zodra dit oordeel wordt uitgevoerd, is abortus vrijwel geheel verboden in het overwegend rooms-katholieke land. Uitzonderingen worden dan nog wel gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het product is van incest of van verkrachting.