De Korte: kerken openstellen voor vaccinatie

Den Bosch, 22 februari 2021 - Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch geeft de pastoors van de parochies van zijn diocees de ruimte om kerken te laten gebruiken voor vaccinatie. Dat schrijft hij in zijn Negende Woord van Bemoediging, dat vandaag op de bisdomwebsite is geplaatst. 

Hoewel er bezwaren bestaan tegen het gebruik van godshuizen voor iets anders dan de eredienst, vindt de Bossche bisschop het juist wel mooi dat Gods kinderen er een middel krijgen toegediend dat hen beschermt tegen ziekte. Volgens De Korte zijn kerken immers ‘plaatsen van genezing’ en is Christus de genezer bij uitstek.

“De komende maanden staan in het teken van een uitgebreide vaccinatie van de bevolking. Het gaat om een geweldige operatie die minstens tot de zomer zal duren. Miljoenen mensen moeten immers twee keer worden geprikt”, schrijft De Korte in zijn Negende Woord van Bemoediging

De bisschop zegt dat er alle reden is voor dankbaarheid “dat knappe koppen hun kennis en kunde hebben ingezet voor het ontwikkelen van verschillende vaccins”.

Vanuit gelovig perspectief kunnen deze middelen volgens de bisschop worden beschouwd “als een geschenk van Gods Geest die mensen inspireert en creatief maakt”. 

“Vaccinatie beschouwt de Kerk als een daad van naastenliefde en zelfbescherming. Al meerdere parochies hebben verzoeken van artsen gekregen om het kerkgebouw of andere kerkelijke gebouwen te mogen gebruiken om mensen te vaccineren. Graag geef ik pastoors de ruimte om hun gebouwen ter beschikking te stellen. In overleg met artsen kunnen geschikte vaccinatietijden worden gevonden. De primaire betekenis van het kerkgebouw als huis voor de liturgie hoeft er dan niet onder te lijden. In het huis van God krijgen zijn kinderen een beschermend vaccin toegediend. Zo kunnen onze parochies een mooie bijdrage leveren aan de preventie van corona en het algemeen belang dienen. Zo worden onze kerken een plaats van het voorkomen van ziekte en dood”, aldus mgr. De Korte, bisschop van het Nederlandse diocees met de meeste katholieken.