Draghi: ‘Religie is liefde’

Interfaith Bologna

Bologna, 15 september 2021 - De Italiaanse premier Mario Draghi heeft gisteravond benadrukt dat religies niet mogen worden gebruikt voor materiële of politieke doeleinden of als rechtvaardiging voor geweld. Dat deed hij aan het eind van het interreligieuze forum van de G20 in Bologna.

Vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en politici kwamen  bijeen om te pleiten voor meer samenwerking, meer hulp voor de onderdrukten en vervolgden, en meer geloof. “Religie is liefde, en de beginselen ervan moeten worden verdedigd met vastberadenheid en naastenliefde, niet met lijden en terreur”, aldus premier Draghi.

Kardinaal Matteo Zuppi, de aartsbisschop van Bologna, riep iedereen op zijn individuele beslissingen te baseren op het lijden van de Ander. Ook de opperrabbijn van Rome, Riccardo Di Segni, zei dat een gelovigen verplicht is te streven naar eendracht en heling.

De Koptisch-orthodoxe bisschop voor Groot-Brittannië, Anba Angaelos, deed een oproep aan alle religieuze leiders om gezamenlijk godsdienstvervolging in de wereld aan de kaak te stellen. geen zeldzaam verschijnsel is, maar een wereldwijd verschijnsel. Er is nog geen oplossing, maar elke oplossing moet samen worden gezocht. 

De Libananese predikante Najla Abou Sawan Kassab, sinds 2017 voorzitter van de World Communion of Reformed Churches, bevestigde dat het Forum niet tot doel had meer macht te krijgen. De nadruk lag op de dienstbaarheid jegenz machtelozen en onderdrukten.

De driedaagse conferentie in Bologna onder het motto Time to Heal werd georganiseerd door Italië, dat thans voorzitter van de G20 is. Ongeveer 370 religieuze leiders en regeringsvertegenwoordigers, diplomaten en deskundigen uit 70 landen waren naar Italië gereisd of waren via video met de conferentie verbonden.

In 32 werksessies bespraken de deelnemers de gevolgen van de COVID-19-pandemie, alsook de wonden veroorzaakt door gewapende conflicten, religieuze vervolging alsook de klimaatverandering, met het oog op de VN-klimaatconferentie COP26, te houden in november in Glasgow, Schotland.

Het komende interreligieuze forum van de G20 zal worden gehouden in Indonesië.