Vaticaanstad, 7 september 2021 - Het Vaticaan heeft vandaag twee belangrijke documenten ter voorbereiding van de twee jaar durende wereldsynode over synodaliteit gepubliceerd. Die moeten dienen als impulsen en richtsnoeren voor de plaatselijke kerken in de eerste fase van het project. 

Met het wereldwijde proces wil de paus de Katholieke Kerk synodaler maken: individuen, groepen en verantwoordelijken moeten beter naar elkaar luisteren en er moeten meer gelovigen bij worden betrokken.

Het voorbereidend document dat vandaag door het algemeen secretariaat van de Bisschoppensynode werd gepubliceerd, heet Voor een Synodale Kerk: Communio, Participatie en Missie. Tegelijkertijd werd een Vademecum uitgebracht; in die gids staan adviezen over hoe de verantwoordelijken in bisdommen, religieuze ordes, spirituele gemeenschappen en verenigingen synodale bijeenkomsten kunnen organiseren. 

Hoofddoel van de wereldsynode het doordenken van synodaliteit “als een vorm, als een stijl en als een structuur van de Kerk". 

Het in gang gezette proces hoopt “het gezicht en de vorm te ontdekken van een synodale Kerk waarin iedereen iets te leren heeft: het gelovige volk, het bisschoppencollege, de bisschop van Rome”.

Het proces van de wereldsynode wordt op 9 en 10 oktober geopend in Rome en een week later in de particuliere Kerken en bisdommen van de universele Kerk. Het zegt dat het voorbereidend document dient als een instrument ter bevordering van de eerste "fase van luisteren en overleg van het volk van God in de particuliere Kerken" in de periode van oktober 2021 tot april 2022. “Dit gebeurt in de hoop de ideeën, de energie en de creativiteit te bevorderen van allen die aan deze reis deelnemen”, luidt het. Richtsnoeren zijn onder meer “onbevooroordeeld” luisteren, “met moed en vrijheid van hart” spreken, maar ook de bereidheid de dialoog met de samenleving en andere christelijke denominaties aan te gaan.

Na een eerste fase van ruim zes maanden op het niveau van de plaatselijke kerken, zal in het voorjaar 2023 een synodaal proces op continentaal niveau volgen, in Europa via de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Na afsluiting van het proces op continentaal niveau start vindt in oktober 2023 in Vaticaanstad de Zestiende Algemene Gewone van de Bisschoppensynode plaats. Vanaf 2024 moeten de resultaten van die assemblee wereldwijd in de praktijk worden gebracht.

Synode