Emeritus paus: ongelovigen in dienst van Duitse kerk vertroebelen christelijke missie

Vaticaanstad, 26 juli 2021 - Emeritus paus Benedictus XVI heeft weer van zich laten horen. In een Duits maandblad heeft hij grote kritiek op het onderscheid dat in Duitsland wordt gemaakt tussen het institutionele spreken van de kerkelijke instellingen en het persoonlijk geloofsgetuigenis. De voormalige Romeinse Pontifex vindt het een kwalijke zaak dat er teveel personen die niet geloven, het voor het zeggen hebben in Duitse rooms-katholiele instituten. 

“De leer moet zich in en uit het geloof ontwikkelen, en niet er naast”, zegt Benedictus in een artikel in maandblad Herder Korrespondenz, geschreven in dialoog met de publicist Tobias Winstel bij gelegenheid van zijn 70-jarig priesterschap.

Lees: Benedictus viert 70-jarig priesterjubileum

De 94-jarige emeritus paus benadrukt dat “de Kerk bestaat uit kaf en koren, goede vissen en slechte vissen. Het zou dus geen kwestie kunnen zijn van de goeden van de slechten te scheiden, maar het zou een kwestie kunnen zijn van de gelovigen van de ongelovigen te scheiden”.

Zolang in de officiële teksten van de kerkelijke instituten alleen het maatschappelijk functioneren wordt uitgedrukt, maar niet het innerlijk geloofsleven, “zal de uittocht uit de wereld van het geloof voortduren”, aldus Benedictus (Joseph Ratzinger). 

"In kerkelijke instellingen - ziekenhuizen, scholen, Caritas - zijn veel mensen op beslissende posities betrokken die de innerlijke missie van de kerk niet delen en daardoor in veel gevallen het getuigenis van deze instelling vertroebelen”, constateert hij. Officiële teksten van die instellingen in Duitsland zijn grotendeels geschreven door mensen “voor wie het geloof slechts officieel is”.

In het Duits bestaat er een term voor de kerkelijke instituten, die dankzij de door de staat geïnde kerkbelasting, een voorname maatschappelijke betekenis hebben: Amtskirche.

“Het woord Amtskirche insinueert een innerlijke tegenspraak tussen wat het geloof eigenlijk wil en betekent, en zijn ontpersoonlijking”, aldus Benedictus.

bron: CNA Deutsch