Rome, 3 februari 2024 - Paus Franciscus heeft gereageerd op de open brief van ongeveer 400 Joden die hem oproepen tot een duidelijke veroordeling van de terroristische aanval door Hamas. Sinds 7 oktober is het Heilig Land in een spiraal van ongekend geweld terechtgekomen, schrijft de paus in zijn antwoordbrief die het Vaticaan vandaag heeft gepubliceerd. “Het verscheurt mijn hart als ik zie wat er gebeurt in het Heilig Land, door de kracht van zoveel verdeeldheid en zoveel haat.”

In de brief veroordeelt Franciscus alle vormen van anti-judaïsme en antisemitisme. De relatie tussen de katholieke kerk en het jodendom is volgens hem bijzonder en uniek. Katholieken zijn dan ook zeer bezorgd over de toename van aanvallen op Joden over de hele wereld, verzekert de Romeinse pontifex.

“Mijn hart is dicht bij u, bij het Heilig Land, bij alle volkeren die er wonen, Israëli's en Palestijnen, en ik bid dat het verlangen naar vrede in hen allen zal overheersen”, vervolgt de paus. Hij zegt ook te bidden voor de terugkeer van de gijzelaars, die op 7 oktober door Hamasstrijders werden ontvoerd.

HORIZONTEN VAN LICHT

Franciscus roept op tot actie voor vrede en gerechtigheid in het Heilig Land en vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om relaties te creëren die voor alle inwoners nieuwe “horizonten van licht” kunnen openen.

De brief van de paus is gedateerd op 2 februari en is gericht aan “mijn Joodse broeders en zusters in Israël”.

Volgens de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano is de Israëlische godsdiensthistoricus Karma Ben Johanan, lector aan de Hebrew University of Jerusalem, een van de geadresseerden. Zij was een van de eerste ondertekenaars van de open brief aan paus Franciscus, die in november door ongeveer 400 Joodse geleerden en geestelijken werd gepubliceerd. Daarin vragen ze de Heilige Stoel onder meer het terroristische bloedbad door Hamas ondubbelzinnig te veroordelen en te onderscheiden van de burgerslachtoffers van het Israëlische offensief – “hoe tragisch en hartverscheurend die ook zijn”. De Kerk zou volgens de groep ook moeten optreden “als een baken van morele en conceptuele helderheid te midden van een oceaan van desinformatie, verdraaiing en misleiding”.

HELDERHEID

De ondertekenaars erkenden dat de paus en andere katholieke leiders in de weken na de aanslagen van 7 oktober antisemitisme al hebben afgezworen. Ze voegden eraan toe dat ze “het verdriet van de Kerk delen voor de Palestijnse burgers die tegen hun wil onder Hamas' heerschappij vielen en gedood werden als gevolg van de oorlog zonder een misdaad te begaan”, en dat ze begrijpen “dat de Kerk ernaar streeft politiek neutraal te blijven over de oorlog in het Midden-Oosten”.

Maar ze vroegen ook dat de Katholieke Kerk “het patrimonium dat ze deelt met de Joden indachtig blijven”, waarbij ze citeerden uit de Verklaring van paus Paulus VI uit 1965 over de relatie van de Kerk met niet-christelijke religies, en “een hand in solidariteit zou uitsteken naar de Joodse gemeenschap”.

SCHULD

In de open brief wordt opgemerkt dat de schuld voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober en de oorlog van Israël in Gaza steeds meer “collectief tegen alle Joden wordt gericht”.

“Velen zijn veel verder gegaan dan de grenzen van politieke kritiek op het Israëlische beleid door protest te uiten tegen het bestaansrecht van Israël en zich aan te sluiten bij de intenties van Hamas om Israël te vernietigen”, aldus de 400 ondertekenaars. Zij voegde toe dat de “wereldwijde golf van aanvallen op Joden sinds 7 oktober – waaronder moorden, fysieke aanvallen, bedreigingen, pesterijen en vandalisme – de ergste golf van antisemitisme sinds 1945 markeert”.