Parijs (AP/AFP/CNA) 16 november 2020 - Duizenden katholieken hebben gisteren en eergisteren bij kerken in meerdere steden van Frankrijk gedemonstreerd. Ze eisten van de regering dat het verbod op publieke eucharistievieringen wordt opgeheven. “Geef ons de Mis terug”, luidde het. 

De betogingen vonden plaats in onder andere Nantes, Straatsburg, Bordeaux, Rennes en Versailles. Een manifestatie die zondag gepland was voor de kerk van Saint-Sulpice in Parijs werd door de politie verhinderd. 

Gedurende de tweede lockdown in Frankrijk zijn alle openbare religieuze bijeenkomsten in het hele land, met inbegrip van publieke missen, opgeschort tot ten minste 1 december. Alle niet-essentiële bedrijven, zoals cafés en restaurants, zijn gesloten. De scholen blijven echter open.

Ook de Franse Bisschoppenconferentie is niet blij. De rooms-katholieke herders verklaarden dat het verbod indruist tegen de in de constitutie verankerde godsdienstvrijheid. Zij deden een beroep op de Franse raad van state, maar die wees op 7 november hun eis af.

De bisschoppen van een aantal bisdommen zeiden weliswaar begrip te hebben voor de acties van de gelovigen, maar gaven tevens aan het onverstandig te vinden om in deze coronapandemie te demonstreren. Zo riep bisschop Michel Dubost, apostolisch administrator van het aartsbisdom Lyon, 13 november op tot geduld en burgerlijke gehoorzaamheid. “Laten we niet samenkomen, noch buiten, noch binnen de kerken, en laten we tonen dat we in staat zijn de beperkingen te respecteren die ons in naam van de volksgezondheid zijn opgelegd.”