Fusie Nederlandse en Belgische dominicanen ophanden

Berg en Dal, 13 april 2021 - De Nederlandse provincie van de Orde der Predikers is volgens de statuten te klein om zelfstandig voort te blijven bestaan. Daarom zal zij binnen een jaar fuseren met de Belgische dominicanenprovincie. In december 2022 vindt dan het eerste gezamenlijke kapittel plaats, schrijft de Nederlandse provinciaal René Dinklo aan zijn medebroeders.

De Nederlandse provincie, opgericht in 1515, “wordt in zekere zin niet ten grave gedragen, maar zal herleven in een groter verband”, schrijft pater Dinklo in zijn paasbrief.

Het was al duidelijk dat de Belgische provincie, die in augustus 2019 is ontstaan uit een fusie tussen de Vlaamse en Zuid-Belgische provincies, de beste kandidaat was voor de Nederlandse. De verkennende besprekingen verliepen echter zo voorspoedig, dat er nu al een routekaart ligt voor de nabije toekomst.

De Nederlandse provincie zal na de fusie een aantal jaren een vicariaat zijn, waardoor er toch enige zelfstandigheid blijft. 

Als het lukt om de fusie binnen een jaar rond te krijgen, dan kunnen de Nederlandse en Belgische broeders samen op het al geplande Belgische kapittel van eind 2022 nadenken over en verantwoording afleggen voor de missie van de dominicanen in de Lage Landen.

De komende maanden consulteert de provinciaal zijn medebroeders in Nederland. Op het vanwege corona verplaatste kapittel in september wordt dan een definitief besluit genomen.