‘Geen parochie zonder financiële bijdrage parochianen’

actie kerkbalans

Utrecht, 13 januari 2022 – Komende zaterdag gaat de jaarlijkse campagne voor Actie Kerkbalans van start. In het hele land zullen diverse christelijke kerkgenootschappen, waaronder de rooms-katholieke parochies, twee weken lang de gelovigen benaderen om hun jaarlijkse bijdrage voor hun lokale kerk te betalen. Voor parochies is dit hun belangrijkste bron van inkomsten.

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ luidt het toekomstgerichte motto van de campagne 2022. Kerken krijgen geen subsidie van de overheid voor hun reguliere exploitatie. Om te kunnen bestaan, hebben parochies daarom financiële bijdragen en giften van gelovigen en sympathisanten nodig.

Zonder de financiële bijdrage van parochianen kan een parochie haar rol in de samenleving niet meer vervullen. “Doe mee aan de Actie Kerkbalans en betaal vandaag uw bijdrage voor de Kerk van morgen”, aldus de organisatie.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.