10-06-2020
Het episcopaat van Italië heeft zich uitgesproken tegen een geplande wetgeving ter bestrijding van discriminatie van homoseksuelen. De bestaande wetgeving biedt voldoende bescherming tegen geweld of discriminatie, zo verklaarde de Italiaanse Bisschoppenconferentie (CEI) vandaag. 

Aanvullende strafnormen zouden volgens de Italiaanse bisschoppen de vrijheid van meningsuiting en onderwijs beperken. Tegelijkertijd benadrukken zij dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid en alle bedreigingen, aanvallen of pesterijen de menselijke waardigheid schenden en daarom resoluut moeten worden bestreden.

De CEI vreest dat door een uitbreiding van de bestaande antidiscriminatiewet bijvoorbeeld burgers die het traditionele gezin verdedigen, strafrechtelijk zouden kunnen worden vervolgd wegens homofobie. Volgens de kerkleiders is het volstrekt legitiem om van mening te zijn dat een gezin idealiter bestaat uit een vader, moeder en kinderen. Als die mening illegitiem wordt verklaard, zou dat grote gevolgen hebben. Want, “dat beperkt in feite de persoonlijke vrijheid, educatieve keuzes, een manier van denken en zijn, de uitoefening van kritiek en afwijkende opinies.”

Volgens de CEI bestaat in Italië geen juridisch vacuüm dat een wet tegen homohaat vereist. Naast de toepassing van de huidige normen is het noodzakelijk te werken aan een passende bescherming van de individuele persoon in het onderwijs. 

“Er is geen behoefte aan wederzijdse controverse of excommunicatie hierover, maar aan de bereidheid om een echte en intellectueel eerlijke discussie aan te gaan. Voor zover deze dialoog in vrijheid plaatsvindt, zal die zowel het respect voor de persoon als het democratische karakter van het land ten goede komen.” 

Volgens de Italiaanse wet is iedereen strafbaar die zich schuldig maakt aan of aanzet tot discriminerende handelingen op grond van ras, etnische afkomst, nationaliteit of godsdienst. Het huidige wetsontwerp, dat voorziet in een uitbreiding van de seksuele geaardheid en de genderidentiteit, is momenteel in handen van de Commissie voor Justitie en zal in juli in de Kamer van Afgevaardigden worden besproken. Premier Giuseppe Conte heeft met het oog op de Mondiale Dag tegen Homofobie (17 mei) de Italiaanse parlementariërs opgeroepen het wetsontwerp aan te nemen.