Voorafgaand aan de troonrede delen elk jaar tien levensbeschouwelijke stromingen hun inspiratie met de politiek en samenleving in de zogeheten Prinsjesdagviering. Dit jaar wordt deze viering voor het eerst live uitgezonden op tv. Onze Jacobine Geel neemt samen met Stine Jensen van Human de presentatie voor haar rekening. Human sprak ze. 

Prinsjesdagviering is een religieuze en levensbeschouwelijke viering met sprekers van verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Het is bedoeld als moment van bezinning en reflectie aan het begin van het parlementaire jaar en dient ter inspiratie voor de politici en de rest van de samenleving. Het thema van dit jaar is ‘Geloof in Vrede en Vrijheid, Draag je Eigen steentje bij’.

Reflectie en bezinning

De viering is een traditie die sinds de jaren zestig in het teken staat van reflectie en bezinning. Normaal gesproken vindt deze viering plaats in de Grote Kerk in Den Haag, maar vanwege corona is dit niet mogelijk en zal slechts een beperkt aantal genodigden deze viering bijwonen.

Toch is de Prinsjesdagviering lang niet zo bekend als de overige ijkpunten van Prinsjesdag. Volgens presentator Stine Jensen komt dit omdat de media hier weinig aandacht aan besteed. “Omdat door corona veel activiteiten niet door kunnen gaan, krijgt het dit jaar meer belangstelling. Dit is de eerste keer dat Prinsjesdagviering live op tv wordt uitgezonden waarbij Human en KRO-NCRV een unieke samenwerking zijn aangegaan.”

Anders dan voorgaande jaren

Door corona wordt de Prinsjesdagviering van 2020 anders ingevuld, omdat slechts enkele bewindslieden zijn uitgenodigd. Jacobine Geel en Stine Jensen zullen voorafgaand aan de uitzending hoogwaardigheidsbekleders interviewen over het belang van de viering. Wie dat zijn is nog niet bekend. "We hopen natuurlijk Mark Rutte te spreken en hem te vragen naar zijn ideeën over geloof in vrijheid en vrede," zegt Jensen. 

Dit jaar worden eveneens video's vertoond, waarin mensen van verschillende culturele achtergrond vertellen over hun visie op geloof in vrede en vrijheid en wat dat voor hen betekent. Hierin moeten volgens Jacobine wel keuzes worden gemaakt. “Er is geen tijd in te gaan op alle levensbeschouwelijke stromingen. Toch hoop ik dat de boodschap iedereen zal aanspreken en inspireren door te laten zien hoe iedereen op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen aan vrijheid en vrede," vertelt Jacobine.

Ik hoop dat de boodschap iedereen zal aanspreken en inspireren

Een boodschap voor iedereen

Volgens Stine Jensen is het thema van ‘Geloof in Vrede en Vrijheid, Draag je eigen steentje bij’ toepasselijk voor dit jaar. "Ik denk dat in tijden van corona meer behoefte is aan reflectie en bezinning tijdens Prinsjesdag, als de begroting van het komende jaar bekend wordt gemaakt. Ook omdat de traditionele rijtoer van de glazen koets met het koningshuis niet doorgaat," zegt filosoof Stine Jensen.

De visie van Jacobine Geel op het thema is dat het in ieders belang is geïnteresseerd en nieuwsgierig te blijven in de mensen om je heen. “Het is belangrijk naar elkaar te blijven luisteren en niet te snel te oordelen. Neem de tijd om je te verdiepen in andere culturen en achtergronden, oordeel niet te snel en heb respect voor elkaar.”

Nieuwe traditie

Of deze eerste live-uitzending de start is van een nieuwe traditie durft Jacobine niet te zeggen. “Dat Prinsjesdagviering nu zoveel aandacht krijgt, komt omdat een heel aantal activiteiten van Prinsjesdag niet door kunnen gaan door corona. Ik verwacht dat volgend jaar het gebruikelijke programma van Prinsjesdag en de rit met een koets gewoon weer plaatsvindt. Maar wie weet draagt het iets bij aan de behoefte in ons land en is Prinsjesdagviering volgend jaar gewoon weer live.”

Bron: Human