Kaarsje opsteken voor een overleden dierbare meest gebruikte vorm van herdenken

Al meer dan 14.000 mensen hebben via de KRO-NCRV website www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl een kaarsje opgestoken voor een overleden dierbare. Het opsteken van een kaarsje is het meest gebruikte ritueel om iemand te herdenken. 45 procent van de Nederlanders steekt een kaarsje op om iemand te herdenken, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door KRO-NCRV. 

Dit van oudsher katholieke gebruik is een universeel ritueel geworden. Slechts een derde van de respondenten beschouwt zichzelf als lid van een kerk of andere geloofsgemeenschap. Ook protestanten en niet-gelovigen steken vaak een kaarsje op, evenals mensen met een islamitische achtergrond (35 procent) en mensen met een Joodse achtergrond (33 procent).   

Dit blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV onder 1043 respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd in aanloop naar Allerzielen, op 2 november. De dag waarop overleden dierbaren herdacht worden. 

Anita Witzier

Het verbaast me niets, want het letterlijk een beetje lichter maken in naam van iemand die er niet meer is, dat is een heel troostrijk gebaar.

Andere manieren om dierbaren te herdenken zijn het graf bezoeken (26%), een gedachte aan hen opdragen (24%) en bidden (14%). De niet-westerse biculturele groep doet dit veel vaker namelijk 38%. ‘Voor iemand bidden’ en ‘iets goeds doen’ werd vaker door mensen met een islamitische achtergrond genoemd. Dat is te verklaren doordat deze twee herdenkingswijzen onderdeel zijn van het voorgeschreven herdenkingsritueel van moslims. 

KRO-NCRV staat maandag 2 november stil bij overleden dierbaren in Voor wie steek jij een kaarsje op?, om 20.25 uur op NPO 2. 

Op de speciale website www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl geeft KRO-NCRV bovendien de mogelijkheid om online een kaarsje te branden voor diegenen die we moeten missen.