03-03-2020
Kardinaal Wim Eijk heeft begin dit jaar in het buitenland een medische nabehandeling ondergaan in verband met de aangezichtspijn waaraan hij leed. “Daarom was hij een groot deel van de maanden januari en februari niet aanwezig in het aartsbisdom”, aldus een verklaring van het aartsbisdom Utrecht, waarvan Eijk de bisschop is. 

De aangezichtspijn waaraan kardinaal Eijk leed, was het gevolg van het hersenstaminfarct waardoor hij in 2001 was getroffen. Hij was toen bisschop van Groningen. 

In een maandag verstuurde brief aan de pastores en parochies van zijn diocees schrijft hij: “Over deze aangezichtspijn heb ik naar buiten toe nooit mededelingen gedaan, omdat ik wilde voorkomen dat mensen me daarom zouden ontzien en ervoor zouden terugschrikken om een beroep op me te doen. Bovendien wilde ik geen medelijden wekken en niet anderen lastig vallen met mijn gezondheidsproblemen.”

De 66-jarige aartsbisschop zegt blij te zijn dat de behandeling die hij onderging een gunstig resultaat heeft gehad. “U zult begrijpen dat dit voor mij een grote verademing is, nadat ik negentien jaar lang constant aangezichtspijn heb gehad. In de afgelopen decennia heb ik persoonlijk de ervaring opgedaan wat het betekent om jarenlang pijn te hebben. Daarbij heb ik grote kracht geput uit de vereniging met het lijden van Jezus, vooral in de viering van de Eucharistie.”