Aartsbisschoppen van Utrecht

Het aartsbisdom Utrecht geldt, sinds in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld, als de metropolitane zetel van de Nederlandse kerkprovincie. Sinds 1853 heeft Utrecht de volgende aartsbisschoppen gehad:

  1. Joannes Zwijsen (1853-1868)
  2. Andreas Ignatius Schaepman (1868-1882)
  3. Petrus Matthias Snickers (1883-1895)
  4. Hendrik van de Wetering (1895-1929)
  5. Joannes Jansen (1930-1936)
  6. Johannes kardinaal de Jong (1936-1955)
  7. Bernard kardinaal Alfrink (1955-1975)
  8. Johannes kardinaal Willebrands (1975-1983)
  9. Adrianus kardinaal Simonis (1983-2007)
  10. Willem kardinaal Eijk (vanaf 2008)