Het is de taak van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel de bezittingen van de Heilige Stoel te beheren, om te zorgen voor de noodzakelijke fondsen voor het functioneren van de Romeinse Curie.

Twee afdelingen

De Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel (afgekort: A.P.S.A.) is een raad binnen de Romeinse Curie, die wordt voorgezeten door een kardinaal. Deze wordt bijgestaan door een adviesraad van andere kardinalen. De raad bestaat uit twee afdelingen, de Gewone Afdeling en de Buitengewone Afdeling, ieder onder toezicht van de prelaat-secretaris.

Bezittingen en werknemers

De Gewone Afdeling beheert de bezittingen die eraan zijn toevertrouwd waarbij, indien nodig, een beroep kan worden gedaan op het advies van deskundigen. Deze afdeling onderzoekt zaken betreffende de juridische en economische positie van de werknemers van de Heilige Stoel. Ook houdt ze toezicht op instellingen waarvoor de afdeling fiscaal verantwoordelijk is. Ze zorgt verder voor alles wat vereist is voor de gewone gang van zaken en de specifieke doelstellingen van de dicasteries. Ze houdt de inkomsten en uitgaven bij en stelt het financiĆ«le overzicht van het afgelopen jaar op, evenals de begroting voor het komende jaar.

Roerende goederen

De Buitengewone Afdeling voert het beheer over de eigen roerende goederen en is verantwoordelijk voor de roerende goederen die eraan worden toevertrouwd door andere instellingen van de Heilige Stoel. Ook is zij verantwoordelijk voor het uitstaande kapitaal dat door de Italiaanse staat naar de Heilige Stoel werd overgeheveld vanwege het Verdrag van Lateranen in 1929.

Secretariaat voor de Economie

De Gewone Afdeling werd in de zomer van 2014 op last van paus Franciscus overgeheveld naar het Secretariaat voor de Economie. De Buitengewone Afdeling richt zich voortaan uitsluitend op haar rol als Schatkamer van de Heilige Stoel en Vaticaanstad.