De heilige kerkleraar Alfonsus Maria de’Liguori (1696-1787) is de stichter van de Redemptoristen. Hij was moraaltheoloog en bisschop.

Jurist

Alfonso Maria werd op 27 september 1696 in Marianella nabij Napels geboren als zoon van edelman Giuseppe Liguori en diens echtgenoot Anna Maria Caterina Cavalieri. In 1713 promoveerde hij tot doctor in het burgerlijk en kerkelijk recht en ging de advocatuur in. Na het verliezen van een belangrijke rechtszaak kwam hij tot het inzicht dat God hem tot het priesterschap had geroepen. In 1726 werd hij priester gewijd.

Redemptoristen

Alfonso stichtte de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (CSsR). De leden van deze gemeenschap noemden zich redemptoristen. Zij stelden zich ten doel de Blijde Boodschap aan armen te verkondigen.

Moraaltheoloog

Alfonso wijdde zich geheel en al aan de volksmissie en aan het schrijven van moraaltheologische werken. Zijn leer concentreerde zich op de genade van de zondevergeving. Hij huldigde het standpunt van het aequiprobabilisme.

Bisschop

Van 1762 tot 1775 was Alfonso bisschop van het Zuid-Italiaanse diocees Sant’Agata dei Goti in het koninkrijk Napels. Hij stierf op 1 augustus 1787 in het redemptoristenklooster van Pagani, waar hij ook begraven ligt.

Canonisatie

Paus Pius VII verklaarde hem zalig op 15 september 1816. Paus Gregorius XVI verklaarde hem heilig op 26 mei 1839. Sint Alfonsus werd in 1871 door Pius IX uitgeroepen tot Kerkleraar. Sinds 1950 is hij de patroon voor biechtvaders en moraaltheologen.

Feestdag

Op de universele liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk staat zijn gedachtenis op 1 augustus.