Het Allerheiligenberaad is een jaarlijks overleg van katholieke maatschappelijke organisaties in Nederland.

Allerheiligen
De naam Allerheiligenberaad hangt samen met de datum waarop het overleg plaatsvindt: rond 1 november, het kerkelijk hoogfeest van Allerheiligen.

Oosterhout
Het beraad vindt jaarlijks plaats in het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in Oosterhout. Deelnemers zijn onder anderen de voorzitters en directeuren van diverse katholieke organisaties in het maatschappelijke veld.

Thema
Ieder jaar staat een bepaald maatschappelijk thema centraal, waarover diverse katholieke denkers die dag een lezing gegeven en waarover een forum wordt gehouden.

Katholiek Netwerk
De organisatie van het Allerheiligenberaad is in handen van het Katholiek Netwerk. Dat is een actief knooppunt van organisaties en individuen die zich aangesproken weten door het Katholiek Sociaal Denken.

Geschiedenis
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw gingen de zich katholiek noemende organisaties in Nederland meer aandacht besteden aan hun identiteit. Een gevolg daarvan was het initiatief van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving om de voorzitters van die organisaties gezamenlijk voor overleg om de tafel te brengen. Zo ontstond in 1986 het eerste Allerheiligenberaad. In 1988 werd het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) opgericht, dat op zijn beurt weer het Katholiek Netwerk in het leven riep.