Een altaarstuk is een afbeelding van een christelijk onderwerp, in de vorm van een schilderij, muurschildering of beeldengroep, achter of op het altaar geplaatst.

Veelluik
De eerste altaarstukken, ontstaan in de Middeleeuwen, waren doorgaans drie- of veelluiken die de functie van retabel vervulden. Een bekend voorbeeld van een dergelijk veelluik is Jan van Eyck's Aanbidding van het Lam Gods in de Sint-Baaf te Gent. Enkele altaarstukken bestonden uit reliëfs van goud of zilver of geëmailleerde stukken, ingelegd met juwelen. Wanneer het altaar buiten het koor stond en zowel van achteren als van voren te zien was, werden beide zijden van het altaarstuk beschilderd.

Hoog schilderij
Tijdens de Renaissance en de Barok werd het altaarstuk veelal uitgevoerd als een enkel, vrij hoog schilderij, ingevat in de architectonische opbouw van het altaar. Titiaans Maria's Tenhemelopneming in de Santa Maria Gloriosa dei Frari te Venetië is hier een fraai voorbeeld van.

Scherm
Tot de altaarstukken worden ook altaarschermen gerekend. Een altaarscherm is een kostbaar, met christelijke afbeeldingen versierd kleed dat boven het altaar hangt.