Alverna is een Nederlands kerkdorp in de Gelderse gemeente Wijchen, gelegen tussen Nijmegen en Grave. Het dorp is vernoemd naar het daar in 1887 gestichte minderbroederklooster Alverna, dat op zijn beurt is vernoemd naar La Verna, de berg in Toscane, waar de heilige Franciscus van Assisi in 1224 de stigmata ontving.

Minderbroeders
Tussen 1886 en 1889 liet de Nederlandse provincie van de Orde der Minderbroeders aan de provinciale weg tussen Nijmegen en Grave ter hoogte van Wijchen een klooster bouwen. Het was in neogotische stijl ontworpen door architect-aannemer P.T. Stornebrink.

La Verna
De franciscanen noemden het Alverna, de Latijnse naam van La Verna, het heiligdom op de plek waar Sint Franciscus de vijf wondtekenen van Christus zou hebben ontvangen. De kloosterkerk werd gewijd aan Sint Jozef.

Parochie
Rondom het klooster Alverna aan de Graafsweg ontstond een buurtschap, dat uitgroeide tot een heus dorp. De franciscanen kregen van de bisschop van Den Bosch toestemming er een eigen parochie op te richten, de Sint-Jozefparochie. In 1962 waren er zo'n 3.000 parochianen. Deze gemeenschap is inmiddels opgegaan in de Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen.

Sloop
De laatste dertig franciscanen verhuisden op 4 september 1980 naar het in de kloostertuin aan de Leemweg gebouwde kloosterbejaardenoord La Verna. In de winter van 1980/1981 werd het klooster gesloopt.