De heilige martelaar Andreas Kim Taegon was de eerste Koreaan die rooms-katholiek priester werd. Hij stierf de marteldood in 1846.

Ouders
Kim Taegon Andrea werd in 1821 geboren tijdens de Joseon-dynasty als lid van de yangban, de heersende klasse van Korea. Zijn ouders waren bekeerde katholieken. Kims vader stierf de marteldood omdat hij openlijk het christelijk geloof beleed, wat destijds in het confucianistische Korea verboden was. 

Macau en Filippijnen
Kim werd op 15-jarige leeftijd gedoopt. Hij studeerde aan een seminarie in de Portugese kolonie Macau en in het Filippijnse Lolomboy. In 1844 werd hij priester gewijd door de Franse bisschop Jean Joseph Ferréol, waarna hij terugkeerde naar zijn vaderland om er te missioneren.

Onthoofd
Kim werd gearresteerd omdat hij de religieuze wetten had overtreden door publiekelijk het Evangelie te verkondigen. Hij was een van de duizenden christenen die werden opgepakt en ter dood veroordeeld. In 1846 werd Kim gefolterd en uiteindelijk bij Seoul aan de rivier Han onthoofd. Naar verluidt zou hij vlak voor zijn dood hebben gezegd dat hij gelukkig was om het eeuwig leven binnen te gaan.

Bisschop
Ook mgr. Ferréol, de eerste bisschop van Korea, was opgepakt. Hij had vóór zijn dood aangegeven dat hij begraven wilde worden naast Kim, die hij gewijd had en als zijn eigen zoon beschouwde. De bisschop stierf op 3 februari 1853 van uitputting.

Martelaren van Korea
Andreas Kim Taegon werd op 6 mei 1984 door Johannes Paulus II heiligverklaard samen met 102 andere Koreaanse martelaren, onder wie de lekenapostel Paulus­­ Chong Hasang. Hun gedachtenis op 20 september staat op de universele kalender van de Katholieke Kerk.