De heilige martelaar Apollinaris (1ste eeuw) wordt vereerd als de eerste bisschop van Ravenna.

Sint-Apollinaris was volgens Sint-Petrus Chrysologus afkomstig uit Antiochië, metropool in de Romeinse provincie Syria. Met de apostel Petrus, wiens leerling hij was, trok hij naar Rome. Later zou Petrus hem hebben aangesteld tot episkopos van de christengemeente van Ravenna.

De christenen van Ravenna werden tijdens een vervolgingsgolf uit de stad verdreven. Apollinaris zou vertrokken zijn naar Dalmatia en vervolgens naar Pannonia, Thracia en Korinthe. Na drie jaar keerde hij naar Ravenna terug, waar hij volgens de legende vol vuur het Evangelie predikte en wonderen verrichtte. In het jaar 75 of 78 werd hij opgepakt, gefolterd en gedood. Op zijn graf bij de militaire haven van Ravenna, Classis geheten, werd een heiligdom gebouwd. 

Een lokale traditie houdt de 23ste juli voor zijn sterfdatum. Die dag was volgens de oude liturgische kalender van de Katholieke Kerk zijn gedachtenis. In 1969 werd Sint-Apollinaris verwijderd van de Algemene Romeinse Kalender, maar kwam er in 2002 weer op terecht, zij het op de 20ste juli. Het Romeins Martyrologium noemt hem op zowel 20 als 23 juli.

In Ravenna zijn drie kerken aan hem gewijd:

  • Chiesa di Sant’Apollinare in Veclo, gebouwd in de 4de eeuw;
  • Basilica di Sant’Apollinare Nuova, gebouwd vanaf 505; de naam van deze kerk dateert van 856 toen de relieken van Sint-Apollinaris ernaartoe werden overgebracht;
  • Basilica di Sant’Apollinare in Classe, gebouwd vanaf 532 boven het graf van Sint-Apollinaris.