De Apostolische Kamer is het administratieve lichaam dat de tijdelijke goederen en rechten van de paus beheert in de periode tussen het overlijden van de paus en de keuze van een nieuwe paus. Aan het hoofd staat de camerlengo.

Bureau van de curie
De Apostolische Kamer of Camera Apostolica is een bureau van de Romeinse Curie. Het is het administratieve lichaam dat, in de persoon van de camerlengo als voorzitter, de tijdelijke goederen en rechten van de paus beheert tijdens de Sedisvacatio.

Cardinales palatini
Wanneer de pauselijke zetel niet vacant is heeft de Apostolische Kamer vrijwel geen functie. Het beheer van de tijdelijke goederen van de paus wordt dan waargenomen door een commissie van zogenoemde Cardinales palatini.

Camera Thesauria
De Apostolische Kamer gaat terug op de pauselijke schatkamer, ofwel Camera Thesauria, die al in de 11e eeuw bestond. Aanvankelijk verwees de naam slechts naar de schatkamer in het pauselijk paleis, maar al spoedig werd er de financiële administratie van de pauselijke domeinen mee aangeduid.