Asperges me (‘Besprekel mij’) zijn de beginwoorden van een antifoon die voor het Tweede Vaticaans Concilie gezongen werd voorafgaand aan de zondagse hoogmis terwijl de priester de congregatie met behulp van een wijwaterkwast besprenkelde met wijwater. Sindsdien kan de antifoon en het bijbehorende ritueel deel uitmaken van de mis zelf.

Herkomst
De tekst van de antifoon is afkomstig uit psalm 51:9 ('Reinig mij met hyssop en ik zal rein worden, was mij en ik zal witter dan sneeuw worden'). Het gebruik van deze antifoon en het bijbehorende reinigingsritueel stamt uit de negende eeuw. Het gebruik schijnt voortgekomen te zijn uit de gewoonte van kloosterlingen om voor de conventsmis gebouw en kerk met wijwater te zegenen.

Gebruik
Het Asperges me ging vóór het Tweede Vaticaans Concilie standaard aan de hoogmis vooraf. Na het concilie verdween het gebruik grotendeels, maar als het deel uitmaakt van de liturgie, dan is het ritueel geïntegreerd in de mis zelf, waar het deel uitmaakt van het boeteritueel, Aan een Tridentijnse Mis gaat het nog steeds vooraf. In de paastijd wordt in plaats van deze antifoon overigens het Vidi aquam gezongen. Het besprenkelen met wijwater wordt ook wel aspergie genoemd.

TEKST

Asperges me, Domine, hysoppo et mundabor
Lavabis me, et super nivem dealbabor
Miserere mei, Deus
secundam magnam misericordiam tuam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et simper
et in saecula saeculorum. Amen
Asperges me, Domine, hysoppo et mundabor
Lavabis me, et super nivem dealbabor

vertaling:
Besprenkel mij, Heer, met hyssop, en ik zal rein zijn
was mij en ik zal witter worden dan sneeuw
Ontferm U over mij, o God
volgens Uw grote barmartigheid
Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Besprenkel mij, Heer, met hyssop, en ik zal rein zijn
was mij en ik zal witter worden dan sneeuw