Het boetelied 'Attende Domine' wordt vaak gezongen in de Veertigdagentijd.

De Latijnse beurtzang Attende Domine, bestaande uit vijf strofen en een refrein, is voortgekomen uit een Mozarabische litanie uit de 10e eeuw. De litanie werd gebeden in de Vastentijd.

Het Attende Domine is een boetelied en wordt in de Veertigdagentijd gezongen. Het is echter geen officieel liturgisch gezang. Vaak wordt het in een gregoriaanse toonzetting gezongen tijdens het uitreiken van de communie op de zondagen van de Veertigdagentijd.

Attende Domine heeft een sterk boetekarakter. Voor de moderne mens kan het zondebesef van het 'wij' in de tekst vervreemdend werken. Er wordt namelijk gesproken over misdaden (crimina), vergrijpen (delicti) en duisterheden (occulta). Christus de Verlosser wordt gesmeekt om in zijn oneindige barmhartigheid alle vergrijpen jegens God te vergeven.

TEKST

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus tibi.

Ad te Rex summe, omnium Redemptor,
oculos nostros sublevamus flentes:
exaudi, Christe, supplicantum preces.

Attende Domine...

Dextera Patris, lapis angularis,
via salutis, ianua caelestis,
ablue nostri maculas delicti.

Attende Domine ...

Rogamus, Deus, tuam maiestatem:
auribus sacris gemitus exaudi:
crimina nostra placidus indulge.

Attende Domine ...

Tibi fatemur crimina admissa:
contrito corde pandimus occulta:
tua Redemptor, pietas ignoscat.

Attende Domine ...

Innocens captus, nec repugnans ductus,
testibus falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva, Christe.

Attende Domine ...

VERTALING

Luister, Heer, en heb medelijden,
want wij hebben tegen U gezondigd.

Tot u hoogste Koning, Verlosser van allen,
slaan wij wenend onze ogen op:
verhoor, Christus, de smeekgebeden.

Rechterhand van de Vader, hoeksteen,
heilsweg, hemelpoort,
was weg de smetten van onze vergrijpen.

God, wij vragen uw majesteit:
hoor met uw heilige oren naar het gezucht:
vergeef genadig onze misdaden.

Tegen U hebben wij misdaden begaan,
met berouwvol hart onthullen wij onze geheimen:
Verlosser, moge uw liefde ze negeren.

Onschuldig gevangen, zonder verzet weggevoerd,
veroordeeld door valse getuigen tegenover goddelozen:
bewaar hen, Christus, die Gij verlost hebt.