De Aziatische Jongerendag (AJD) is het festival voor rooms-katholieke jongeren uit de verschillende landen van Azië. Het doel is het vieren van het geloof en de verdieping ervan.

De AJD (Engels: Asian Youth Day, AYD) duurt geen dag maar een week. Toch spreekt de Katholieke Kerk niet over ‘jongerendagen’. 

In 1991 werd tijdens de Wereldjongerendag in Czestochowa (Polen) het Derde Internationale Jongerenforum gehouden. Daaraan namen afgevaardigden van katholieke gemeenschappen uit 30 verschillende landen deel. Het bleek dat onder hen grote behoefte bestond voor een Aziatische jongerenontmoeting.

In 1993 werd in Bangkok (Thailand) een congres gehouden voor afgevaardigden van Aziatische jongerenwerkers. Daar werd het idee geopperd om overal in Azië parochiële jongerenwerkgroepen op te richten, onder auspiciën van de Federatie van de Aziatische Bisschoppenconferenties. Daartoe werd het jaar daarop het Jongerenbureau opgericht, dat tal van activiteiten voor katholieke jongeren uit Azië begon te organiseren. Ook werd besloten tot het houden van een grote happening naar het model van de Wereldjongerendag: de Aziatische Jongerendag.

  • De eerste AJD werd gehouden in 1999 in Hua Hin (Thailand). Het thema was: “De Aziatische jeugd met Jezus onderweg naar het nieuwe millennium.”
  • Tweede AJD in 2001 in Taipei (Taiwan); thema: “Wij zijn geroepen tot heiligheid en solidariteit.”
  • Derde AJD in 2003 in Bangalore (India); thema: “Aziatische jongeren voor vrede.”
  • Vierde AJD in 2006 in Hongkong; thema: “De jeugd, hoop van Aziatische families.”
  • Vijfde AJD in 2009 in Imus (Filippijnen); thema: "YAsia, Fiesta! Jonge Aziaten: kom samen, deel de wereld, beleef de eucharistie.”
  • Zesde AJD in 2014 in het bisdom Daejeon (Zuid-Korea) ; thema: “Jongeren van Azië: word wakker. De glorie van de martelaren schijnt op jullie.”