Sint Bartholomeüs was een van de Twaalf Apostelen van Jezus.

Zoon van Tolmai
Bartholomeüs wordt als zesde genoemd in de apostellijsten van de Synoptici (Mt 10, Mc 3, Lc 6). Daar luidt zijn naam Βαρθολομαιος (Bartholomaios). Die naam is de vergriekste vorm van de Aramese familienaam Bar Tolmai ('zoon van Tolmai').

Nathanaël
Vermoedelijk is de apostel Bartholomeüs dezelfde als Nathanaël. In de apostellijsten staat Bartholomeüs' naam altijd achter die van Filippus. In het Johannes-evangelie (Joh 1,43-51) is Filippus degene die Nathanaël bij Jezus brengt. Ervan uitgaande dat ook Nathanaël bij de Twaalf Apostelen hoorde, werd hij in de traditie geacht dezelfde persoon als Bartholomeüs te zijn. Vandaar dat sommige exegeten menen dat de apostel voluit Natanael bar Tolmai moet hebben geheten.

India
De naam Bartholomeüs komt buiten de genoemde apostellijsten nergens in het Nieuwe Testamentvoor. In de vroegchristelijke literatuur duikt zijn naam pas op bij Eusebius van Caesarea (4e eeuw). Die meldt dat de missionaris Pantaenus in India gehoord heeft dat Bartholomeüs daar het evangelie zou hebben verkondigd. Andere overleveringen zeggen dat Bartholomeüs gepredikt zou hebben in Mesopotamië, Perzië, Egypte, Armenië, Lycaonië, Phrygië en aan de kusten van de Zwarte Zee.

Huid afgestroopt
Bartholomeüs zou volgens een overlevering de marteldood gestorven zijn in Albanopolis in Armenië. Sommige overleveringen zeggen dat hij onthoofd zou zijn; andere dat hij levend gevild zou zijn en vervolgens met zijn hoofd naar beneden gekruisigd.

Iconografie
In de kunst wordt Bartholomeüs vaak afgebeeld als een man die zijn eigen afgestroopte huid vasthoudt. Beroemd is de schildering van Michelangelo.

Feest
De Rooms-Katholieke Kerk viert zijn feest op 24 augustus. In de Grieks-Orthodoxe Kerk wordt hij herdacht samen met Sint Barnabas; hun feest is op 11 juni.

Basiliek in Rome
Relieken van de apostel zouden worden bewaard in de Basilica di San Bartolomeo all'Isola in Rome.