De heilige bisschoppen Basilius van Caesarea en Gregorius van Nazianze gelden als de grondleggers van het oosters-christelijke kloosterleven. Met Gregorius van Nyssa legden zij bovendien de grondslag van de orthodoxe leer van de Drievuldigheid. God is één wezen in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Rooms-Katholieke Kerk gedenkt beide kerkleraren op dezelfde dag: 2 januari.

zie verder de uitgebreide lemma's:
Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze