Jezus Christus brengt de blijde boodschap van het Rijk Gods en roept op tot bekering: hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle zonden, preoccupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk Gods versperren.

Radicale keuze

Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar zeer existentiƫle keuze. Christus brengt de Blijde Boodschap van het Rijk Gods, en het is aan iedere individuele mens om die boodschap aan te nemen of te verwerpen. Christus roept op tot bekering: hij vraagt de mens om zich vrij te maken van alle Zonden, preoccupaties en beslommeringen die de weg tot het Rijk Gods versperren. In Zijn eigen woorden: "De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap." (Markus 1, 15).

Bekering van de Kerk

De Kerk heeft steeds geleerd, dat bekering niet eens en voor altijd gegeven kan zijn, maar steeds opnieuw moet worden beleefd en nagestreefd. Ook de gelovige christen raakt immers steeds opnieuw verstrikt in alle mogelijke aardse beslommeringen die hem het zicht op het Rijk Gods ontnemen. Het ergste is misschien het zelfbedrog waaraan juist een gelovige ten prooi kan vallen, namelijk de illusie dat een mens die de kerkelijke voorschriften scrupuleus onderhoudt, zich niet langer met geheel zijn hart, geheel zijn ziel en geheel zijn verstand zou behoeven in te spannen voor het Rijk Gods. Bekend is in dit verband het door Jezus zelf geschetste portret van de Farizeƫer (Lucas, 18, 9-14).

Doopvoorbereiding

De Kerk wil zichzelf voortdurend tot Christus bekeren. Zij ziet daartoe een uitgelezen kans in de doopvoorbereiding, de zogenaamde doopcatechese.

Kennismakingscursus

Aan de overgang naar de katholieke kerk gaat voor de nieuwe gelovigen vaak een periode van bezinning en twijfel vooraf. Doorgaans wordt die periode gevolgd door een soort kennismakingscursus, de Doopcatechese. De persoon die te kennen heeft gegeven dat hij tot de Kerk wil overgaan wordt in de doopcatechese geloofsleerling genoemd.

Doopcatechese en bekering van de Kerk

Doopcatechese wordt in de regel aangeboden door de parochie waartoe een geloofsleerling zal gaan behoren. Voor de plaatselijke geloofsgemeenschap is het verzorgen van de doopcatechese een kans op hernieuwde bekering. De doopcatechese is namelijk zo vormgegeven dat de gehele geloofsgemeenschap samen met de geloofsleerling op weg wordt gezet. Gaandeweg bekeren de geloofsleerling en de kerk zich opnieuw, herleven zij Pasen en geven zij opnieuw gehoor aan de boodschap van Christus.

Zie ook het uitgebreide artikel Doopsel