Paus Benedictus IX (11de eeuw) wordt wel de meest droevige figuur uit de rij der pausen genoemd. Zijn immorele gedrag veroorzaakte veel verzet in de kerk van Rome.

Corrupt
Het Pontificaat van Benedictus IX duurde van 1032 tot 1048 en werd twee keer onderbroken. Hij staat bekend als een van de meest corrupte figuren uit de Romeinse kerkgeschiedenis.

Tienerpaus
Paus Benedictus IX, gedoopt onder de naam Theophylactus, werd, waarschijnlijk al op 12-jarige leeftijd, door toedoen van machtige familie Tuscolani tot bisschop van Rome verheven.

Verdreven door Romeinen
In 1044 werd hij door de inwoners van Rome verdreven omdat hij volgens hen de christenheid had beschaamd door aanhoudend onzedelijk gedrag. Een jaar later heroverde hij de Heilige Stoel. Na enige maanden echter stelde hij het pausambt weer beschikbaar en verkocht het aan Johannes Gratianus die de naam Gregorius VI aannam.

Derde keer
Benedictus IX bemachtigde in 1047 opnieuw de Zetel van Petrus, die hij nog negen maanden bezet wist te houden. Hij werd opgevolgd door Damasus II. Over het verdere lot van Benedictus IX is weinig bekend.