Albertina Berckenbrock (1919-1931) is een Braziliaanse zalige maagd. Zij werd op twaalfjarige leeftijd vermoord door een werknemer van haar vader die haar tevergeefs had getracht te verkrachten.

Duitse immigranten
Albertina Berckenbrock werd op 11 april 1919 geboren in Imaruí in het Zuiden van Brazilië. Haar ouders waren kinderen van Duitse immigranten. Johann Hermann Berckenbrock en Elisabeth Schmöller, Albertina’s ouders, zouden in totaal negen kinderen krijgen. Berckenbrock had een eigen boerenbedrijf. Albertina werd op 25 mei 1919 gedoopt en deed op 16 augustus 1928 haar eerste Heilige Communie.

Vroom
Het gezin van Albertina was bijzonder vroom. Albertina omschreef de dag van haar eerste communie als de gelukkigste van haar leven. Ze woonde dagelijks de Eucharistie bij en ging zeer regelmatig te biecht. Albertina had een bijzondere verering voor Maria en voor Sint Aloysius Gonzaga. Zij hielp haar ouders regelmatig op de boerderij.

Boerenknecht
Op 15 juni 1931 was Albertina op zoek naar een ontsnapte os. Zij kwam onderweg Maneco Palhoça tegen, een knecht op het boerenbedrijf van haar vader. Zij vroeg hem of hij de os soms had gezien. Hij wees haar naar een bepaalde plaats waar hij het dier zou hebben gezien. Dit alles bleek een leugen. In werkelijkheid lokte de knecht haar op deze manier naar een beschutte plek, waar hij zich aan het meisje zou kunnen vergrijpen.

Vermoord
Toen Albertina op de door Palhoça aangewezen plek kwam, werd zij door de knecht besprongen. Uit alle macht verzette het meisje zich tegen haar belager. Albertina slaagde erin een verkrachting af te wenden. De knecht, teleurgesteld dat zijn poging was mislukt en bovendien bang dat Albertina hem zou aangeven, besloot hierop het meisje te vermoorden. Hij wierp haar op de grond en sneed haar keel door.

Levenslang
De moordenaar werd meteen gepakt. Aanvankelijk probeerde hij een andere voor zijn daden te laten opdraaien maar hij bekende uiteindelijk en gaf ook meteen nog twee andere moorden toe. Hij werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Zalig
Vrijwel onmiddellijk na haar dood werd de plaats waar het onheil zich had voltrokken een bedevaartsoord. Ook begon vrij snel een proces tot de zaligverklaring van Albertina. Paus Benedictus XVI verklaarde haar zalig in 2007 en de plechtige ceremonie werd gehouden in de Braziliaanse stad Tubarão.

WJD
Albertina Berckenbrock wordt, vanwege de vergelijkbare geschiedenis, wel de Braziliaanse Maria Goretti genoemd. Zij is een van de voorspreeksters van de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Albertina wordt wel aangeduid als martelares voor de deugdzaamheid of kuisheid. Haar gedachtenis is op 15 juni.