Bidden is bij christenen een gangbare praktijk, gericht op het vernemen van Gods woord; doet de christen in zijn gebed God een verzoek, dan wacht hij Gods woord steeds geduldig en met vertrouwen af.

Betekenissen
Het Nederlandse werkwoord 'bidden' betekent in zijn oorsprong zoveel als 'verzoeken', 'smeken', maar ook 'geduldig en met vertrouwen afwachten'. Deze betekenissen vinden we terug in het christelijk gebed.

Vorm van luisteren
Als de christen bidt, doet hij God een verzoek, nederig en geduldig. De christen verzoekt God in zijn gebed tot spreken te bewegen. In vertrouwen wacht de biddende christen het woord van God af. Bidden als een poging het woord van God te vernemen, is zo ook een vorm van geconcentreerd luisteren.

zie verder het uitgebreide lemma Gebed.