Sint Birgitta van Kildare (5e/6e eeuw) is patrones van Ierland. Zij was de stichteres en abdis van het beroemde klooster Kildare in Ierland. Zij wordt veelal vereerd als beschermster van het vee.

Zie verder: Brigida van Ierland