'Blijde Boodschap' is een veelgebruikte vertaling voor 'Evangelie'. In het Nieuwe Testament duidt 'evangelie' op de 'goede boodschap' die door Jezus Christus is verkondigd: dat de mens definitief verlost kan worden van het kwade.

zie verder het uitgebreide artikel Evangelie