De Blijde Geheimen zijn de vijf vreugdevolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria, die de gelovige in overweging dient te nemen tijdens het bidden van het rozenkransgebed.

Vreugdevolle gebeurtenissen

De Blijde Geheimen zijn vreugdevolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Het zijn er vijf:

  1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
  2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
  3. Jezus wordt geboren in een stal te Betlehem.
  4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
  5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

Vier reeksen Geheimen

Tijdens het bidden van de Rozenkrans dient de gelovige bij aanvang van iedere reeks van tien weesgegroeten, het zogenoemde 'tientje', een geloofsgeheim te overwegen. Een volledig rozenkransgebed biedt ruimte aan vijftien geloofsgeheimen. Van oudsher kent de Kerk drie reeksen van elk vijf geheimen. Het gaat, naast de Blijde Geheimen, om de Droevige Geheimen en de Glorievolle Geheimen. Op 16 oktober 2002 voegde paus Johannes Paulus II een vierde reeks met vijf Geheimen van het Licht toe.

Eén reeks per dag

Doorgaans bidt de gelovige geen volledige rozenkrans maar slechts een vijftigtal weesgegroeten per dag, het zogenoemde rozenhoedje. In het verlengde hiervan is ook de gewoonte ontstaan om per dag slechts één reeks van vijf geheimen te overwegen.

Maandag en zaterdag

De Blijde Geheimen werden lange tijd op maandag en donderdag overwogen. Sinds de toevoeging van de Geheimen van het Licht is dit veranderd in de maandag en de zaterdag.