Als een ongedoopte omwille van het geloof de marteldood sterft, ontvangt hij de bloeddoop: zijn martelaarschap weegt voor het bereiken van het heil even zwaar als de sacramentele doop met water.

Martelaarschap

De Kerk spreekt van bloeddoop als een ongedoopte mens Christus in zijn lijden navolgt, - en dan niet alleen op een zinnebeeldige, maar juist ook op een uiterst realistische wijze. Dat maakt de ongedoopte namelijk tot een heuse martelaar. Dit martelaarschap weegt voor het bereiken van het heil even zwaar als de sacramentele doop: het doopsel met water.