Bloedgetuige is een ander woord voor martelaar, ofwel iemand die standvastig van zijn geloof heeft getuigd, en hierom gepijnigd en ter dood is gebracht. De term is in onbruik geraakt.

Bloed
In het verleden werd een martelaar ook vaak bloedgetuige genoemd. Het pijnigen en ter dood brengen van standvastige gelovigen ging niet zelden met veel bloedvergieten gepaard.

Ongedoopten
Overigens kunnen, opmerkelijk genoeg, ook ongedoopten bloedgetuige zijn. Bij mensen die niet gedoopt zijn maar desondanks hun leven geven voor hun geloof, weegt het martelaarschap voor het bereiken van het heil even zwaar als de sacramentele doop. Men zegt dat dergelijke martelaren de bloeddoop ontvangen.