Het breviarium, dat wil zeggen het 'korte overzicht' met praktische wenken voor het bidden van het Officie op de getijden, is van oorsprong slechts een onderdeel van het getijdenboek; de aanduiding breviarium ging na verloop van tijd echter over op het gehele getijdenboek.

Zie verder het uitgebreide artikel Officie.