Volgens het Matteüs-evangelie (13,55) had Jezus vier 'broers': Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Volgens de katholieke en orthodoxe traditie waren het geen zonen van de Heilige Maagd Maria. Met 'de Broeder des Heren' wordt in de traditie Jacobus bedoeld, het hoofd van de christengemeente van Jeruzalem.

Bisschop der Bisschoppen
Jacobus heeft in de Byzantijnse traditie diverse namen: Jacobus de Rechtvaardige, Jacobus van Jeruzalem en Jakobos Adelphotheos. Sint Clemens van Rome noemde hem de 'Bisschop der Bisschoppen', omdat hij aan het hoofd stond van de eerste kerk, die van de Hebreëen in Jeruzalem. 

Zie verder het lemmaJacobus de Broeder des Heren.