De Congregatie van de Broeders van Sint Jan is een betrekkelijk jonge religieuze gemeenschap. Hun spiritualiteit legt de nadruk op de intellectuele zoektocht naar waarheid, aanbidding en het gemeenschapsleven.

Pater Philippe
De basis voor de congregatie werd gelegd aan de universiteit van Fribourg, Zwitserland. Daar volgden enkele Franse studenten colleges filosofie van de dominicaner pater Marie-Dominique Philippe. In de zomer van 1975 besloten vijf van hen een gemeenschap te vormen rond een priester van het Franse bisdom Versailles, een oud-student van pater Philippe. Aangezien de dominicanen deze jongeren niet in hun orde konden opnemen – hun noviciaat in Frankrijk was zojuist gesloten, werd in 1976 een nieuwe congregatie gesticht: les Frères de Saint Jean (de Broeders van Sint Jan).

Johannesevangelie
De leefregel van de congregatie werd geschreven door pater Philippe, die zich daarbij vooral liet inspireren door het 17de hoofdstuk van het evangelie van Johannes (Sint Jan). Daar bidt Jezus vlak voor zijn lijden tot God de Vader voor Zichzelf, zijn Apostelen en voor alle gelovigen 'opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in mij en Ik in U'.

Studie en gebed
De Broeders van Sint Jan millimeteren hun hoofdhaar en dragen een grijs habijt met een lange rozenkrans. Typerend voor hun spiritualiteit is de nadruk op het zoeken naar de waarheid door filosofische en theologische arbeid; een leven van overgave aan God door gezamenlijk stil gebed en door de eucharistie in het centrum van hun leven te plaatsen; het belang van het gemeenschapsleven en broederlijke naastenliefde. Daarnaast stellen de broeders zich beschikbaar voor de noden van de plaatselijke kerk.

Leden wereldwijd
Op 31 juli 2006 waren er wereldwijd 531 Broeders van Sint Jan. Van hen hebben er 365 (68 procent) hun eeuwige geloften afgelegd en 221 zijn priester. De broeders leven verspreid over 52 priorijen, waarvan ongeveer de helft in Frankrijk. Ook in Azië, Amerika en Afrika bevinden zich priorijen. De gemiddelde leeftijd van de broeders ligt rond de 37 jaar, ze vertegenwoordigen ruim dertig nationaliteiten.

Zusters
Er bestaat ook een vrouwelijke tak van de congregatie. De zusters leiden in tegenstelling tot de broeders een strikt contemplatief bestaan. Zij vertegenwoordigen meer dan 23 nationaliteiten en wonen verspreid over 23 priorijen, in de nabijheid van een priorij van de broeders.

Nederland
De Broeders van Sint Jan hebben in Nederland drie priorijen: in Den Haag, Leuvenheim en Enschede. Vanaf 1 januari 2009 verhuist de communiteit van Enschede naar de parochie H. Gerardus Majella in Utrecht. Daar zullen zij zich inzetten voor de studentenparochie van het aartsbisdom.