De heilige Bruno van Keulen (ca. 1035-1101) was priester, theoloog, monnik en pauselijk raadgever. Hij is de stichter van de kartuizers, de strengste orde van de Katholieke Kerk.

Van Keulen naar Reims
Bruno werd omstreeks 1035 in Keulen geboren als telg van de prominente familie Hartenfaust. Na zijn studie in Reims werd hij priester gewijd. Bruno doceerde van 1057 tot 1075 theologie en werd in 1074 kanselier van het aartsbisdom Reims. Hij leverde felle kritiek op de geestelijkheid, die hij te werelds vond.

Kluizenaar
Bruno vluchtte naar Keulen na een conflict met de corrupte aartsbisschop Manasses de Gornai. Hij keerde naar Reims terug nadat Manasses in 1080 door het volk verdreven was. Bruno verliet de stad opnieuw toen hij ontdekte dat de kanunniken van de kathedraal hem tot aartsbisschop wilde kiezen. Hij besloot kluizenaar te worden onder Sint Robertus de Molesmes, de latere stichter van de Orde der Cisterciënzers.

Grande Chartreuse
Toen Bruno ontdekte dat het leven als cisterciënzer zijn roeping niet was, trok hij zich in 1084 met zes gezellen terug in het Chartreuse-gebergte, in de omgeving van Grenoble. Daar legde hij de grondslag van de latere monnikenorde der Kartuizers.

Pauselijk raadgever in Rome
De heiligheid van Bruno en zijn medebroeders raakte vermaard in heel Europa. Paus Urbanus II, een oud-student van Bruno in Reims, haalde hem in 1090 naar Rome. Bruno, die liever in zijn kluis gebleven was, werd aangesteld als pauselijk raadgever. Urbanus bood hem de aartsbisschoppelijke zetel van Reggio di Calabria aan, maar Bruno weigerde die. Na een aantal jaren wist hij de paus te overtuigen hem zijn kluizenaarsbestaan te laten hervatten. Hij trok zich terug in de woestenij bij La Torre in Calabrië, waar hij op 6 oktober 1101 stierf.

Nooit officieel heilig verklaard
Formeel werd Bruno nooit heiligverklaard, vanwege de afkeer van de kartuizers voor openbare huldeblijken. In 1514 verleende paus Leo X de kartuizers toestemming om Bruno's gedachtenis te vieren. Bruno werd in 1623 als heilige op de Romeinse kalender geplaatst. Zijn gedachtenis wordt gehouden op 6 oktober.