Een bul is een speciale oorkonde. 

Etymologie
Het Nederlandse woord bul (voorheen bulle) is afgeleid van het Latijnse bulla. De oorspronkelijke betekenis van bulla is ‘bubbel’, ‘luchtbel’, ‘waterblaas’, verbonden met het infinitief bullire (= koken, [waarvan het Franse bouillon is afgeleid]). Later werd het ook de aanduiding voor een bolvormig voorwerp, zoals een bobbel of een deurknop.

Pauselijke documenten
Pauselijke en koninklijke documenten werden in de vroege middeleeuwen gewaarmerkt door een zegel. Het zegel werd gestanst in een loden bol, die daardoor een schijf werd. Vanaf de 13de eeuw kreeg werd dit soort documenten genoemd naar de wijze van de verzegeling. Pauselijke bullen worden tegenwoordig nog uitgevaardigd om jubeljaren af te kondigen, bisdommen op te richten en bisschoppen te benoemen.

Academisch diploma
In Nederland geven universiteiten ook bullen uit. De diverse academische diploma’s worden bullen genoemd, zoals de mastersbul, de doctorsbul en de artsenbul. Nederlandse studentencorpora verstrekken bullen aan nieuwe leden na hun ontgroening.

Metalen zegel
In de sigillografie of sfragistiek (zegelkunde) is de term bul een aanduiding voor een metalen zegel. Meestal is een bul van lood, soms ook van goud of zilver. 

Bulletin
Het Italiaanse woord voor bul is bolla. Het verkleinwoord daarvan is bollettino, gebruikt voor verzegelde berichten over belangrijke zaken als krijgsoperaties of de ziekte van een machtige persoon. Het Franse en Nederlandse woord bulletin betekent ‘nieuwsbrief’ of ‘verzameling nieuwsberichten’.