Een Bul van Indictie is een pauselijke bul waarin de paus op plechtstatige wijze een Jubeljaar afkondigt of een Algemeen Concilie bijeenroept.

Het zelfstandig naamwoord indictio van de infinitief indicere ( = ‘aanzeggen’, ‘aangeven’) betekent ‘aankondiging’ of ‘aanwijzing’. 

Een indictie (Latijn: indictio) was in het antieke Rome een jaar (beginnend op 23 september en later op 1 september) binnen een cyclus van 15 jaren. Dit stelsel werd in 312 ingesteld door keizer Constantijn de Grote voor de berekening van belastingen. Zo vielen de jaren van de moderne jaartelling 313, 328, 343, etc. in Indictie 1; 314, 329, 344, etc. in Indictie 2; 314, 330 345, etc. in Indictie 3; enzovoorts. Deze tijdrekening was nog tot in de middeleeuwen in gebruik. In de 9de eeuw stelde de paus de Romeinse indicties in. Deze jaren begonnen op 25 december of op 1 januari.

Van een indictie is ook sprake als de paus een oecumenisch concilie bijeenroept (Bulla indictionis Sacrosancti Generalis Concilii). Daarnaast kan ‘indictie’ ook de afkondiging van een Heilig Jaar of Jubeljaar betekenen. 

In de Bul van Indictie voor een Heilig Jaar geeft de paus aan op welke dag het jubeljaar ingaat en wanneer die wordt afgesloten. Ook staat erin wat de Kerk voor de gelovigen organiseert en wat er van hen wordt verwacht.

De publicatie van een Bul van Indictie (Latijn: Bulla Indicationis; Italiaans: Bolla di indizione) voor een Heilig Jaar geschiedt op rituele wijze. De paus leest enkele passages van de bul voor bij de Heilige Deur van de Vaticaanse Sint-Pietersbasiliek. Deze deur wordt bij aanvang van het Jubeljaar plechtig geopend.

Op 13 maart 2015 kondigde paus Franciscus een bijzonder Heilig Jaar aan: het Jaar van de Barmhartigheid. De Bul van Indictie werd plechtig gepubliceerd bij aanvang van de Eerste Vespers van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zaterdagavond 11 april 2015). Daarbij werd geïndiceerd dat het bijzonder Heilig Jaar start op 8 december 2015 en eindigt op 20 november 2016.