Het Bureau voor de Liturgische Vieringen van de Heilige Vader moet alles voorbereiden wat nodig is voor pauselijke vieringen.

Voorbereiding
Het Bureau voor de Liturgische Vieringen van de Heilige Vader moet alles voorbereiden wat nodig is voor de liturgische vieringen en andere plechtigheden die worden voorgegaan door de paus zelf of door een prelaat die dat in naam van de paus doet.

Voorschriften
Het Bureau houdt bij pauselijke vieringen ook toezicht op het naleven van de liturgische voorschriften.

Ceremoniemeester
Het Bureau wordt geleid door de pauselijke caeremoniarius. Hij wordt door de paus aangesteld voor een termijn van vijf jaar. Pauselijke ceremoniemeesters die hem bijstaan bij liturgievieringen worden door de staatssecretaris benoemd voor eenzelfde termijn.