De Camera Thesauria was vanaf de 11e eeuw de schatkamer in het pauselijk paleis; de naam raakte al spoedig in zwang om de financiële administratie van de pauselijke domeinen aan te duiden. Het is de voorloper van de Camera Apostolica.

Zie verder het artikel Apostolische Kamer.