Campo Verano is een van de bekendste begraafplaatsen van de stad Rome. De begraafplaats werd in het begin van de negentiende eeuw aangelegd naar een ontwerp van Giuseppe Valadier. Campo Verano ligt aan de Via Tiburtina, nabij de basiliek van Sint-Laurentius buiten de Muren.

Napoleontische tijd
Campo Verano dankt zijn naam aan het feit dat hier ten tijde van de Romeinse republiek de landerijen lagen van de vooraanstaande senatoriale familie van de Verani. De begraafplaats werd tussen 1807 en 1812 naar een ontwerp van Giuseppe Valadier aangelegd. De aanleg geschiedde op last van het Napoleontisch bewind. In het zogenoemde edict van Saint Cloud hadden de Fransen vastgelegd dat begrafenissen voortaan buiten de stadsmuren moesten plaatsvinden. Dit maakte de aanleg van deze begraafplaats noodzakelijk. Nadat de Fransen uit Italië vertrokken waren, nam de Kerkelijke Staat het beheer van de begraafplaats over.

Verdere uitbouw
De verdere uitbouw van de begraafplaats kreeg gestalte tijdens de pontificaten van paus Gregorius XVI en paus Pius IX. Daartoe werden nieuwe gronden aangekocht. De begraafplaats werd, na de Italiaanse eenwording, overgedragen aan de stad Rome.

Toegangspoort
Campo Verano heeft een indrukwekkende toegangspoort, geflankeerd door vier grote beelden voorstellende meditatie, hoop, liefde en stilte. Deze beelden werden gemaakt door Francesco Vespinagni (1842-1899).

Bombardement
De betekenis van de begraafplaats voor de stad Rome wordt onderstreept door het feit dat er in 1879 een speciale paardentramlijn in gebruik werd genomen die het centraal treinstation van Rome (Termini) verbond met Campo Verano. Tijdens het geallieerde bombardement van 19 juli 1943 werd de begraafplaats, overigens even als de nabij gelegen basiliek van Sint-Laurentius buiten de muren, ernstig beschadigd.

Katholieken en joden
Tegenwoordig heeft de begraafplaats een groot katholiek gedeelte en een kleinere afdeling waar leden van de Romeinse joodse gemeenschap kunnen worden begraven. Voor protestanten bestaat al sinds 1738 de zogenoemde Cimitero Acattolico ('niet-katholieke begraafplaats'), gelegen nabij de Piramide van Cestius.

Openluchtmuseum
Met de vele kunstwerken die te zien zijn op Campo Verano heeft de plek tegenwoordig ook veel weg van een openluchtmuseum. Dat komt ook door het grote aantal prominente Italianen dat op Campo Verano begraven ligt. Men vind er de graven van de acteurs Ennio Balbo en Marcello Mastroianni en de schrijver Alberto Moravia alsmede een groot aantal vooraanstaanden die vooral in Italië zelf bekendheid genieten. Op de begraafplaats bevindt zich ook het familiegraf van de familie Pacelli, van wie paus Pius XII een bekende telg was.