Een canonisatie of heiligverklaring is een handeling van de hoogste kerkelijke autoriteit waardoor een gestorven persoon de status van heilige krijgt. In de regel gaat aan een heiligverklaring een kerkrechtelijk proces vooraf, waarin is vastgesteld dat de betreffende persoon gedurende zijn aardse leven een geloofsheld was en daarom vererenswaardig is.

Als iemand is heiligverklaard, wordt zijn naam op de canon (officiële lijst) van de heiligen geplaatst, vandaar de term ‘canonisatie’.

In de Katholieke Kerk heeft de paus thans het alleenrecht om iemand te canoniseren.

zie verder het artikel Heiligverklaring