De ‘cantica evangelica’ zijn drie gezangen die een belangrijke plaats in het Getijdengebed innemen.

Officie
Er zijn drie kantieken met een aparte status. Zij vormen namelijk het hoogtepunt van een van de gebedstijden van het Goddelijk Officie, het officiële gebed van de Kerk. In plechtige vieringen daarvan wordt tijdens het zingen van deze gezangen het altaar bewierookt.
De kantieken zijn:

Lucas
Alle drie de gezangen zijn ontleend aan het Lucas-evangelie en worden daarom Cantica evangelica genoemd.