Caritas Internationalis is een netwerk van 165 katholieke liefdadigheidsorganisaties.

De naam Caritas Internationalis is Latijn voor ‘Internationale Liefdadigheid’.

Charitas oftewel liefdadigheid of naastenliefde hoort bij het christelijk geloof. De katholieke liefdadigheid is georganiseerd op parochieel, diocesaan, nationaal, regionaal, continentaal en mondiaal niveau.

Caritas Internationalis biedt noodhulp en werkt aan een rechtvaardigere wereld. De leden werken samen met de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen, ongeacht religie of afkomst. Zij laten zich daarbij inspireren door christelijke waarden.

Caritas Internationalis ontstond in december 1951. Dertien katholieke organisaties die zich richten op liefdadigheid, sociaal werk en hulp bij rampen, besloten toen hun krachten te bundelen. Een van hen was Caritas Nederland, het huidige Cordaid (Catholic Organisation for Relief and Development Aid).

Het netwerk telt inmiddels 165 leden en is daarmee permanent aanwezig in bijna alle landen ter wereld. Aan het hoofd staat meestal een kardinaal.

De kracht van het internationale katholieke netwerk is de verscheidenheid van alle leden; van kleine groepen vrijwilligers tot enkele van de grootste humanitaire organisaties in de wereld. Zo wordt lokale kennis gecombineerd met de expertise van een wereldwijd netwerk.

Caritas werkt samen met andere levensbeschouwelijke, seculiere organisaties en met de Verenigde Naties. Zo kunnen hulpverleners de coördinatie bij rampen versterken en zo efficiënt mogelijk hulp bieden.